prodd Miercurea Nirajului

LISTA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE PESTE 5000 EURO

LISTA CONTRACTELOR

 

PLAN ANUAL DE ACHIZIȚII

PLANUL ANUAL DE ACHIZIȚII 2021 - Actualizat

PLANUL ANUAL DE ACHIZIȚII 2020 - Actualizat

PLANUL ANUAL DE ACHIZITII 2019

 

CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII

CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR DE ACHIZITTI - 2022

CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR DE ACHIZITTI - 2021

 

ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ SERVICII DE ELABORARE D.A.L.I. PENTRU LUCRAREA CREAREA INCUBATORULUI DE AFACERI SECTORIAL ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PRESTATE ÎN CADRUL INCUBATORULUI ÎN CLĂDIREA MONUMENT ISTORIC ”FOSTA JUDECĂTORIE DE PLASĂ” ÎN ORAȘUL MIERCUREA NIRAJULUI

 

 

Anunț

Tema de proiectare

Certificat de urbanism

Formulare

Contract de servicii

 

ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ SERVICII DE DIRIGINȚIE DE ȘANTIER

Anunț

Formulare

ANUNȚ - LUCRĂRI DE REPARAȚII STRĂZI PRIN ASFALTARE - SEMĂNĂTORILOR ȘI LILIACULUI

Anunț

Formulare

 

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ A IMOBILELOR LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL SELECTAT

Anunț

Caiet de sarcini

Anexe la caietul de sarcini

Model contract

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ SERVICII DE ACTUALIZARE SUPORT TOPOGRAFIC

ANUNȚ

FORMULARE

CONTRACT SERVICII

 

ANUNȚ DESZĂPEZIRE

Anunț

Formulare

 

DEZINSECTIE EXTERIOARA

Anunt - Caiet de Sarcini

Formulare

Contract - model

 

Lucrări de reparații trotuare cu pavele

Anunț

Caiet de sarcini

Formulare

Lucrări de reabilitare și modernizare Cămin Cultural Moșuni

Anunt și caiet de sarcini

Formulare

 

Anunț - Lucrări de reparații străzi cu plombe

Anunt și caiet de sarcini

Formulare și contract

 

Anunt - Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investii Reamenajare Teren de Joacă în Orașul Miercurea Nirajului

Anunt

Caiet de sarcini

Formulare

Model de contract

 

Achiziţii Publice

Anunt - Utilitati, extindere si reabilitare la scoala cu cls. I-IV si gradinita cu program normal Dumitresti

Anunt

Liste de cantitati

Anunt - Servicii de deszapezire in orasul Miercurea Nirajului

Anunt

Formulare

Anunt - Servicii de exploatare forestiera

Anunt_caiet de sarcini

Formulare

Model de contract

APV_fisa tehnica si economica

Anunt - Lucrari de imbracare a pardoselii cu covor Pvc

Caiet de sarcini

Anunt - Lucrari de pavare platforma si refacere canalizare

Anunt

Caiet de sarcini

Anunt - Servivii de dezinsectie in Orasul Miercurea Nirajului

Documentatia de atribuire

Formulare

Anunt - Achizitie directa de Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale selectate in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, apartinand UAT Miercurea Nirajului, judetul Mures

 

Anunt

Documentatia de atribuire

Harta sectoare aprobate OCPI

Anunt licitatie masa lemnoasa fasonata

Anunt

Anunt - Servicii de asistenta tehinca - Diriginte de santier - pentru obiectivul de investitie Modernizare Drum Comunal DC24A Sardu Nirajului - Beu - Veta

 

Anunt_Caiet de sarcini

Contract servicii de diriginte_model

Formulare_diriginte

Servicii de intretinere a spatiilor verzi si a parcului central din Orasul Miercurea Nirajului

Anunt_Caiet de sarcini_Formulare

PROIECTARE SE EXECUTIE INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT PUBLIC AMBIENTAL IN ZONA PRIMARIEI MIERCUREA NIRAJULUI

Anunt

Model de contract

Caiet de sarcini

Formulare

Anunt Servicii de exploatare masa lemnoasa din fond forestier proprietatea Orasului Miercurea Nirajului - 2018

Caiet de sarcini

Model de contract

Lista partizi

Formulare

Anunt Sistem de racordare la reteaua de apa si canalizare a persoanelor fizice si juridice din Orasul Miercurea Nirajului

Anunt

Formulare

Caiet de sarcini si Lista partizi

Anunt - Servicii de supraveghere a lucrarilor,,Modernizare zona centrala in orasul Miercurea Nirajului, etapa II - Piata Bocskai

Anunt

Caiet de sarcini

Formulare

Model de contract

 

Anunţurile de participare şi anunţurile de atribuire le găsiţi pe site-ul oficial SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIŢII PUBLICE

www.e-licitatie.ro

 Anunt pentru achizitionarea serviciilor auxiliare de achizitii publice

Anunț pentru servicii de acordare credit bancar:

Documentatie de atribuire

Anexa la documentie

 

Contract de deszăpezire:

Contract

 

Anunț pentru servicii de colectare si transport a deseurilor:

Documentatie

 

Anunt pentru Servicii de exploatare masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea Orașului Miercurea Nirajului

Caiet de sarcini

Formulare

Lista partizi

 

Închiriere de vehicule industriale cu șofer pentru servicii de deszăpezire

Anunt

Caiet de sarcini

Contract model

Formulare

 

Servicii profesionale informatice și conexe

Formulare

Model contract

Caiet de sarcini

Anunt

 

Servicii de arhivare

Formulare

Caiet de sarcini

Anunt

Lucrari de modernizare zona centrala in localitatea Miercurea Nirajului - etapa II

Anunt

Caiet de sarcini

02 Caiet de sarcini

F3 modificat

Memoriu

Partea desenata

Contract de lucrari - model

Formulare

 

Anunt vanzare prin licitatie publica cu strigare a autospecialei tip gunoiera

Anunt

 


 

Anunt - Execuție de lucrări de Reparații strada Recsei

Anunt

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai István NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro