Achiziţii Publice

Anunţurile de participare şi anunţurile de atribuire le găsiţi pe site-ul oficial SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIŢII PUBLICE

www.e-licitatie.ro

 Anunt pentru achizitionarea serviciilor auxiliare de achizitii publice

Anunț pentru servicii de acordare credit bancar:

Documentatie de atribuire

Anexa la documentie

 

Contract de deszăpezire:

Contract

 

Anunț pentru servicii de colectare si transport a deseurilor:

Documentatie

Contact
547410 MIERCUREA NIRAJULUI, PIAŢA Bocskai Istvan NR. 54, JUD. MUREŞ,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro