prodd Legea 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018

 

ANUNȚ TRANSPARENȚA

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii privind trecerea imobilului - teren în suprafață de 31.570 mp situat în Orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Române în domeniul public al Orașului Miercurea Nirajului și în administrarea Consiliului Local al Orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind asumarea de către Consiliul Local al Orașului Miercurea Nirajului a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli pentru anii școlari 2021-2022, 2022-2023

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în oraș Miercurea Nirajului, str. Sântandrei, nr. 76/A

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în cadrul Programului pentru școli pentru anul școlar 2020 - 2021

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 21/11.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitățiilor din Județul Mureș

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind asumarea de către Consiliul Local al Orașului Miercurea Nirajului a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferent Programului pentru școli pentru anul școlar 2020 - 2021

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Miercurea Nirajului a terenului înscris în CF nr. 52550

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local

         - Anunț

         - Proiect Rectificare Buget Local 2020

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020

         - Anunț

         - Proiect Buget Local 2020

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE DENUMIRE STRĂZI

REFERAT PENTRU FUNDAMENTAREA DENUMIRII UNOR STRĂZI DIN MIERCUREA NIRAJULUI


Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai István NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro