prodd Legea 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018

 

ANUNȚ TRANSPARENȚA

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în oraș Miercurea Nirajului, str. Sântandrei, nr. 76/A

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în cadrul Programului pentru școli pentru anul școlar 2020 - 2021

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 21/11.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitățiilor din Județul Mureș

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind asumarea de către Consiliul Local al Orașului Miercurea Nirajului a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferent Programului pentru școli pentru anul școlar 2020 - 2021

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Miercurea Nirajului a terenului înscris în CF nr. 52550

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local

         - Anunț

         - Proiect Rectificare Buget Local 2020

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020

         - Anunț

         - Proiect Buget Local 2020

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE DENUMIRE STRĂZI

REFERAT PENTRU FUNDAMENTAREA DENUMIRII UNOR STRĂZI DIN MIERCUREA NIRAJULUI


Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai István NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro