prodd Miercurea Nirajului

Szentgyörgyi Ildikó

secretarul general al  oraşului

Miercurea Nirajului

Curriculum Vitae

Declarație de avere

Declarație de interes

Biografie:
Data naşterii: 22.06.1979
Locul naşterii: Miercurea Nirajului, jud. Mureş

Stare civilă: căsătorită
Religia: - 
Apartenenţa politică: fără
Studii: Licențiat în Științe Administrative, Licențiat în Științe Juridice, Studii Masterale în Științe Juridice

 

 

Contact:

547410 MIERCUREA NIRAJULUI,

PIAŢA Bocskai István NR. 54,

JUD. MUREŞ,

Tel.: 0265-576004    Fax: 0265-576080

e-mail: mniraj@cjmures.ro

 

 

Secretarul general al oraşului Miercurea Nirajului, acordă audienţe în următoarele probleme:

- fond funciar;

- starea civilă;

- libera iniţiativă;

- patrimoniul public şi privat al oraşului M. N.

- petiţii;

- acte administrative;

Secretarul general acordă audienţe în ziua de luni a fiecărei săptămîni, între orele 9,00 - 12,00 și miercuri între orele 9,00 - 14,00

Înscrierile pentru audienţe se fac la sediul Primăriei Miercurea Nirajului - Registratură sau la Telefonul cetăţeanului: 0265-576004

Orar înscriere pentru audienţe: luni - Vineri, orele 8,30 - 13,30.

 

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro