prodd

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

 

                   4.1. Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ

                   4.2. Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

                   4.3. Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro