Coordonatele de contact ale instituției publice

 - Primăria orașului Miercurea Nirajului, P-ța Bocskai István, Nr. 54, jud. Mureș

 - Tel: 0265-576004, fax: 0265-576080

Datele de contact ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

                      - BARABÁS ÉVA IRÉN -

 

 Formulare tip

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai István NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro