prodd Miercurea Nirajului

Schema de ajutor minimis 

Aviz

HCL

Portofoliul de proiecte al orasului Miercurea Nirajului

Nr. Crt. Obiectul contractului Valoarea estimată în EURO 
0 1 2
  APA-CANAL  
1 Staţie de epurare pentru oraşul Miercurea Nirajului şi satele aparţinătoare 729309
2 Alimentare cu apa a localitatii Miercurea-Nirajului 1711285
3 Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de canalizare M-Nirajului; 14,5 km 2817784
4 Extinderea canalizarii menajere  
5 Canalizare pluvială în oraşul Miercurea Nirajului 22 km 5811628
  DRUMURI,PODURI SI CAI DE ACCES  
6 Reabilitarea reţelei de drumuri de interes local DJ 135 şi DJ135A pe porţiunea aflată în jurisdicţia oraşului Miercurea N. preluat din patrimoniul CJ Mureş în patrimoniul C.L.  306432
7 Reabilitarea şi modernizarea D.C. 37  Dumitreşti 3 km. 261860
8 Construirea unui pod pe râul Nirajul Mare între str. Pompierilor şi str. Plopilor l=30,00 ml 265203
9 Construirea unui pod pe Nirajul Mic la Sântandrei l=14,00
ml
263253
10 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor forestiere 9,7 km 933504
11 Modernizarea trotuarelor din oras si satele apartinatoare 1671449
12 Modernizarea străzilor orăşenesti şi uliţelor săteşti 1657520
13 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de câmp (de exploatare ) 2367886
14 Reabilitarea şi modernizarea D.C. 24A Sardu Nirajului - Moşuni 3 km - Asfaltare 99451
15 Reabilitarea şi modernizarea D.C. 24A Moşuni-Beu-Veta 4 km  417862
16 Reabilitare şi modernizare DC Beu - Poeniţa 261860
17 Amenajarea unei piste pentru cicloturism
în microregiunea Valea Nirajului -Nyárádmente
2674318
  UTILITATI  
18 Extindere iluminat public 39836
19 Alimentare cu gaze naturale a satelor Moşuni, Beu  şi Veţa aparţinătoare oraşului Miercurea Nirajului 119230
20 Extinderea utilităţilor publice în zonele cuprinse în PUG al oraşului: curent electric de lumină şi forţă 2785748
21 Extinderea utilităţilor publice în zonele cuprinse în PUG al oraşului: gaze naturale 3342898
22 Extinderea utilităţilor publice în zonele cuprinse în PUG al oraşului: telefon  1002869
  CLADIRI  
23 Reabilitarea  şi modernizarea sediului Primăriei 1200 mp 820960
24 Reabilitarea fostei Sali de cinema 724295
25 Mansardarea blocurilor in vederea extinderii fondului locativ pentru atribuirea familiilor tinere 9x140=1260 mp. 0
26 Reabilitarea termica a blocurilor de locuit 0
27 Ansamblul de locuinţe ANL 150 apartamente, Miercurea Nirajului 4873109
28 Salvarea şi reabilitarea Bisericii catolice din satul Beu  99451
29 Reabilitarea sălii de gimnastică ,,Şc. Generală” 600 mp 397805
30 Piscina 696437
31 Reabilitarea şi extinderea Şcolii generale M. Nirajului clădirea B1 şi B2 str. Teilor  232610
32 Reabilitarea la Gradinita Şardu Nirajului  116444
33 Reabilitare Grădiniţă şi Şcoala primară sat Lăureni  139566
34 Reabilitare Grădiniţă şi Şcoala primară sat Moşuni 150152
35 Reabilitarea şi extinderea Grădiniţei cu program prelungit 500 mp 364654
36 Reamenajarea şi mansardarea acoperişului Casei de cultura din Miercurea Nirajului  1989024
37 Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Santandrei 724295
38 Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Santana-Nirajului 612865
39 Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Dumitresti 557150
40 Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Sardu-Nirajului 529292
41 Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Tampa 417862
42 Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Laureni 390005
43 Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Mosuni 362147
44 Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Beu 501435
45 Amenajarea unui muzeu etnografic al orasului
 
93044
  DOTARI  
46 Sistem informaţional cadastral pentru extravilanul U.A.T. Oraşul Miercurea Nirajului 780009
47 Achiziţionarea mijloacelor de transport pentru elevi 111430
48 Modernizarea dotării scolilor şi grădiniţelor  111430
49 Modernizarea bibliotecilor şcolare 29529
  SANATATE, SERVICII SOCIALE  
50 Reabilitarea si modernizarea, dezvoltarea si echiparea spitalului pt.copii 780009
51 Centrul de sanatate M-Niraj-reabilitare, modernizarea si echiparea 724295
52 Amenajarea unui centru operational pentru situatii de urgenta 1002869
53 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea statiei de salvare 557150
54 Reabilitarea, modernizarea locuintei de serviciu al medicului 33150
55 Reabilitarea, modernizarea cladirilor cabinetelor de medic de familie buc.4x280 mp. 132602
56 Centru de îngrijire  medico – social Niraj –dotări 33150
57 Mansardarea Centrului de îngrijire  medico – social Niraj  99451
58 Amenajarea unui centru de ingrijire pentru persoanele varstnice in fosta Scoala Primara Veta 417862
59 Extindere ,,Centru de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu" 33150
60 Îmbunătăţirea situaţiei locative a unor categorii de romi prin achiziţionarea de terenuri şi construirea unor locuinţe sociale 1160264
  SPATII VERZI  
61 Gestionarea selectiva a deseurilor in cadrul programului
PRO REGIUNA PURA
19779
62 Reabilitarea parcului central 417862
63 Teren de joaca, Miercurea-Nirajului, zona centrala 417862
64 Extinderea spatiului verde prin creare de parcuri si terenuri de joaca in M-Nirajului str. Santandrei, Santana, Dumitresti si satele apartinatoare 696437
65 Reabilitarea terenurilor de sport din M-Nirajului,Mosuni, Tampa, 5 buc. 975012
66 Achiziţionarea clădirii de vestiar la baza sportivă al oraşului şi modernizarea bazei sportive 828760
  DIVERSE  
67 Modernizarea pieţei oraşului 125916
68 Modernizarea si amenajarea oborului 334290
69 Dezvoltarea turismului,culturii,sportului in microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente 0
70 Amenajarea unei zone de agrement in zona barajului de pe raul Nirajul Mare 2486280
71 Repunerea in functiune cu scopuri turistice si comerciale a liniei inguste de cale ferata Targu-Mures -Sovata 0
72 Marcarea traseelor turistice in microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente, reabilitarea si modernizarea potecilor si drumurilor turistice 0
73 Captarea si utilizarea apei sarate, termale in scopuri balneare 0
74 Imbunatatirea calitatii resurselor umane prin cursuri de pregatire 0
75 Extinderea serviciilor sociale integrate la toate categoriile de beneficiari 0
76 Ghid turistic "Becheci Turistakalauz" 0
77 Amenajarea unei partii de schi 0

pentru orice observaţie sau idee legată de portofoliul proiectelor vă rugăm să ne contactaţi e-mail primaria@miercureanirajului.ro 

 

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro