prodd SPCLEP

SPCLEP Miercurea Nirajului

Miercurea Nirajului, P-ța Bocskai István, nr. 54

Nr. telefon: 0265-576030

Formulare:

1. Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitateca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

2. Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România

3. Cerere pentru Înscrierea în Actul de Identitate a Menţiunii privind stabilirea reşedinţei

4. Declarație 1

5. Declarație 2

6. Declarație 3

 

 

 

 

Anunț privind termenul de soluționare a cererilor

Anunț privind obligativitatea Găzduitorului

Anunț privind programare la evidența persoanelor

Anunț privind evidența persoanelor

Anunț starea de alertă

Cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate

Taxe percepute în domeniul evidența persoanelor

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente

În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor

Documente necesare la:

Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în românia

Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române

Eliberarea cărții de identitate provizorii

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro