prodd Istoric

Miercurea Nirajului

    Acest oraş mic este centrul geografic al Văii Nirajului, a fost şi este cea mai importantă regiune economică, administrativă, comercială, sanitară şi culturală.
    Miercurea Nirajului, se află la 22 km de oraşul Tîrgu Mureş, la poalele dealurilor Bekecs (1081 m), 350 m deasupra nivelului mării şi la intersecţia râurilor Nirajul Mic şi Nirajul Mare. Până la 1861 Miercurea Nirajului a fost sediul din  Marosszek, mai târziu a devenit sediu central.           După o nouă reorganizare Sîntandrei şi Sîntana au  fost legate de Miercurea Nirajului, iar în 2003 Miercurea Nirajului a reprimit statutul de oraş.Dumitreşti, Tâmpa, Şardu Nirajului, Lăureni, Moşuni, Beu,  Veţa aparţin pe plan  administrativ de  Miercurea Nirajului.Majoritatea populaţiei ( 6000 de locuitori) este maghiară, lângă ei mai locuiesc români şi rromi. După religie: Reformată  57%                     Romano-Catolică 16%                     Unitariană 15%                     Adventistă de ziua a şaptea   5%                     Martorii lui Iehova  4%                     Ortodoxă 3%Cea mai mare parte a populaţiei se ocupă cu agricultură şi creşterea animalelor.
    Săpăturile arheologice şi dovezile materiale atestă că acest teritoriu era locuit deja în Neolitic. Prin săpături s-a găsit un topor din piatră din 2000-1700 î.d.Ch., medalii de bronz din timpul împăratului Iustin, iar la marginea satelor Beu şi Moşuni a fost descoperit un traseu din timpul roman.
    După istorici, locurile centrale secuieşti- la fel şi Miercurea Nirajului- şi-au dobândit titlul de urbe mulţumită regelui Sigismund (perioada domniei: 1387-1437)
    Prima menţiune scrisă despre localitate a apărut în 1493 ca Oppidum Zereda.
În anul 1559 Miercurea Nirajului a primit de la regina Izabella, împreună cu oraşul Târgu Mureş, scrisoarea de privilegiu.
Autoguvernarea, judecătorii, juraţii şi cetăţenii sunt menţionaţi în anul 1570 într-un document.
    În 1585 apare ca Miercurea Mureşului şi are statut de oraş.
Pe 21 februarie 1605 în această localitate a fost organizat parlamentul care l-a ales pe Bocskai István principele Transilvaniei.
Pe lângă târgurile organizate în fiecare miercuri, în 1606 oraşul a primit dreptul de a organiza târg naţional, care în 1790 a fost întărit şi împărţit în trei iarmaroace de Lipot al II-lea .
    În 1663 oraşul a fost atacat de armata lui Ali paşa în urma căreia s-au produs daune umane şi materiale.
    În 1687oraşul poartă numele de Miercurea Nirajului.
Până în 1745 oraşul a găzduit adunările generale, reuniunile juridice şi militare  din Marosszek. După un timp lucrurile administrative şi celelalte roluri importante au fost preluate de către Szekely- Vasarhely.
În 1876 a primit statutul de comună.
    Aniversarea de 1000 de ani aduce un impas în dezvoltarea regiunii. S-au construit fabrici şi ateliere. Localitatea are deja oficiu poştal, staţie de tren, tribunal şi instituţie financiară.
Pe timpul socializmului s-au construit cartiere mici, şcoli, spitale, maternitate, cămin cultural, au apărut institutii şi unităţi economice şi comerciale, care după evenimentele din 1989 au dispărut, s-au schimbat sau au prosperat.
    În 1997 consiliul local a votat noul plan de administrare. Pentru a preveni oraşul de inundaţii s-a construit un rezervor de apă şi un dig, s-au refăcut drumurile, s-au construit  poduri, au terminat construcţia casei mortuare şi a sălii de sport şi a terenului sintetic.
Azi, în 2011 se construieşte sistemul de apă potabilă şi sistemul de canalizare la fel şi formarea spaţiului verde cu teren de joacă pentru noul cartier format din două blocuri construite nu de mult timp. În viitor se va reînnoi Căminul Cultural.
    Sistemul societăţii prezente oferă posibilitate organizaţiilor civile. Aceste asociaţii şi fundaţii au un rol important în viaţa economică, culturală şi sportivă a oraşului.
În ultimii douăzeci de ani s-au născut relaţii bune cu oraşele înfrăţite din Ungaria: Aszód, Hajdúdorog, Örkény, Simontornya, Mór, Szerencs.
    În 1332 călugărul Phintea preda copiilor scrisul, cititul şi număratul. Deja în 1606 Miercurea Nirajului avea  şcoală şi dascăl, iar în 1615 prin iniţiativa Bisericii Reformate s-a început educarea populaţiei adulte.
În 1869 s-a format şcoala generală  în Miercurea Nirajului, care din 1956 a fost singura şcoala maghiară pentru foarte mult timp.
Din anul 1993 în Miercurea Nirajului funcţionează Facultatea de Horticultură, Universitatea  “Corvinus” din Budapesta (învăţământ la distanţă).
Educaţia din grădiniţă s-a început în timpul Primului Război Mondial.
Biserica Reformată din Sîntana a fost construită în stil gotic iar documente din 1332 dovedesc existenţa bisericii. Lângă biserică se află clopotul din 1631. Clopotul păstrează cea mai rară şi veche formă.
Statuia lui Bocskai Istvan se află în faţa Bisericii Reformate din Miercurea Nirajului. În 1906 a fost inaugurată, în 1924 a fost îndepărtată, în 1940 a fost aşezată la loc, în 1944 a fost îndepărtată încă o dată, iar din 1997 a fost aşezat la loc a treia oară şi de atunci nu a mai fost îndepărtată.
Inscripţia de pe soclu:
    Aici a fost ales Bocskai István principele Transilvaniei pe 21 februarie 1605. Această statuie a fost ridicată de către poporul secui la aniversarea a 300 de ani de la Pacea din Viena pe 23 iunie 1906.
La intarea în Biserica Reformată din Miercurea Nirajului sunt scrise numele victimelor celor două  Războaie Mondiale.
Szász Károly (1828-1898) revoluţionar din 1848, preot reformat din Miercurea Nirajului, are monumentul funerar în cimitirul reformat din Miercurea Nirajului.
În cimitirul familial din Sîntandrei este înmormântat Deák Farkas (1832-1886) dramaturg, academician şi istoric care lupta pentru libertatea poporului.
Biserica din centrul oraşului construită în 1838. (din interior)
Statuia Regelui Csaba a fost inaugurat în 2010 ( creaţia lui Blaskó János).
Biserica de lemn Sf. Arhangheli din Sîntandrei a fost construită în 1843.
Clădirea Primăriei oraşului  Miercurea Nirajului.
Biserica Unitariană construită din 2004.
În 2008 a fost reînnoit şi inaugurat noul parc din centrul oraşului. 
Evenimente care au loc la Miercurea Nirajului:
Anual:
Februarie: Zilele Bocskai şi carneval – în februarie
Ziua grădinarilor
Ziua Internaţională a copilului - 1 iunie
Zilele Văii Nirajului - 26 iulie- 1 august
Ziua Mondială a Bătrânilor – 1 octombrie
Balul strugurilor
Balul bobocilor
Orchestra de Advent
Serbarea lui Moş Nicolae
Din doi în doi ani:
Întrunirea internaţională corală
Festivalul “ Gyöngykoszorú ”

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro