prodd

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

 

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

                   3.1. Actele administrative adoptate de consililul local Miercurea Nirajului

                   3.2. Registrul pentru evidența proiectelor hotărârilor autorității deliberative

                   3.3. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro