prodd Anunturi

Anunț public - Modernizare drumuri de interes local în Miercurea Nirajului

Proces verbal - Ședință deschidere și atribuire directă a suprafeței de 256,84 ha pășune aflat în proprietatea orașului Miercurea Nirajului

Anunț privind încheierea pășunilor aflate în proprietatea Orașului Miercurea Nirajului prin atribuire directă

Anunt dezbatere publică privind elaborarea planului urbanistic zonal

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului, sectorul nr. 15

Anunț public privind ședință publică

Proces verbal - PLAN URBANISTIC ZONAL - ”EXTINDERE ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE PENTRU CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY ȘI MAGAZIN CU PRODUSE DIN CARNE ȘI BRÂNZĂTURI”

Anunț producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție Returnare (SGR) până pe 28 februarie

Proces Verbal al licitației din data de 10.08.2022 organizată pentru vânzarea unui volum de 412,9 mc de masă lemnoasă pe picior

Proces Verbal de Preselecție din 28.07.2022 cu ocazia ședinței de preselecție a operatorilor economici înscriși la licitația de masă lemnoasă pe picior

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului, sectorul nr. 26

Anunt licitatie de vânzare de masă lemnoasă pe picior producția anului 2022

Anunț licitație publică concesionare imobil CF 52706

Proiect de amenajament pastoral

Anunt licitatie de vânzare de masă lemnoasă pe picior martie 2021

Proces Verbal de Preselecție din 12.04.2021 cu ocazia ședinței de preselecție a operatorilor economici înscriși la licitația de masă lemnoasă pe picior

Anunț licitație publică vânzare imobil Tâmpa

Anunț licitație publică concesionare imobil

Anunț închiriere imobil - clădire - Hală reparații mașini agricole

Anunț licitație publică vânzare teren intravilan în suprafață de 2958mp

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Proces Verbal al licitației din data de 23.11.2020 organizată pentru vânzarea unui volum de 359 mc de masă lemnoasă pe picior

Proces Verbal de preselecție a operatorilor economici înscriși la licitația de masă lemnoasă pe picior

Anunt licitatie de vânzare de masă lemnoasă pe picior

Anunț de presă - Construire bazin de înot didactic

Anunț - Cereri locuințe ANL

Convocator ședință ordinară de lucru consiliul local - ianuarie 2020

 Anunt - Invitatie la consultare publica de prezentare a Planului de Management Social si de Mediu pentru investitia ,,Construirea unei platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in orasul Miercurea Nirajului, jud Mures

 Anunt licitatie masa lemnoasa fasonata

 Anunț privind evidența persoanelor

Anunț de Presă privin începere proiect ”Crearea Incubatorului de Afaceri Sectorial și Dezvoltarea Serviciilor prestate în cadrul Incubatorului în orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș”

 Anunt privind emiterea acordului de mediu - Modernizare drum comunal DC 24A

 Anunt - Precizari privind drepturile, beneficiile si indatoririle proprietarilor de paduri provenite din vegetatia forestiera de pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai István NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro