prodd

ALTE DOCUMENTE

                   6.1. Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

                   6.2. Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, cu caracter normativ

                   6.3. Problemele de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

                   6.4. Informarea asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

                   6.5. Publicarea minutelor

                   6.6. Procesele-verbale ale ședințelor autorității deliberative

                   6.7. Declarațiile de căsătorie

                   6.8. Alte documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică

                   6.9. Alte documente a căror aducere la cunoștința publică se apreciează de către autoritățile publice locale ca fiind oportună și necesară.

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai István NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro