prodd Concursuri

Concurs pentru ocuparea postului de Referent, clasa III, grad superior, SERVICIU BUGET, FINANTE SI RESURSE UMANE

Anunț

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatele probei scrise

Rezultatele probei interviu

Raportul final al concursului

 

Concurs pentru ocuparea postului de director la "Căminul pentru Persoane Vârstnice Miercurea Nirajului"- martie 2024

Anunț

Rezultatul selecției dosarelor

Proces verbal al rezultatului probei scrise

Proces verbal al rezultatului interviului

Proces verbal al rezultatului final

Concurs pentru ocuparea postului de director la "Căminul pentru Persoane Vârstnice Miercurea Nirajului" - februarie 2024

Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist din Compartimentul Cabinet Medical Școlar Primăria Orașului Miercurea Nirajului

 

Anunț

Rezultatul selecției dosarelor

Proces verbal: proba scrisa-interviu-rezultatul final

Concurs de proiecte de management la Teatrul Coregrafic "Bekecs" 

Anunț

Proces verbal - verificarea dosarelor

Proces verbal - analiza si notarea proiectului de managment

Proces verbal - interviu

Proces verbal - rezultatul final a concursului

 

Concurs pentru ocuparea postului de Medic Primar - medicină de familie/medicină generală din Compartimentul Cabinet Medical Școlar - Primăria Orașului Miercurea Nirajului

Anunț 

Rezultatul selecției dosarelor

Proces verbal al rezultatului probei scrise

Proces verbal al rezultatului interviului

Proces verbal al rezultatului final

Concurs pentru ocuparea postului de Medic Primar - medicină de familie/medicină generală din Compartimentul Cabinet Medical Școlar - Primăria Orașului Miercurea Nirajului

Anunț

Proces verbal

Examen promovare în grad profesional a personalului contractual

Anunț

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul la proba interviu

Raportul final al concursului

Examen promovare în grad profesional

Anunț

Rezultatul selectiei dosarelor

Raportul final al concursului

Concurs de recrutare funcții publice din aparatul de specialitate al Primarului orașului Miercurea Nirajului

Anunț

Rezultatul selecției dosarelor

Raportul final al concursului

Concurs pentru ocuparea postului de Medic Specialist confirmat în specialitatea medicină de familie/medicină generală din Compartimentul Cabinet Medical Școlar Primăria Orașului Miercurea Nirajului

Anunț

 

Concurs pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist din Compartimentul Cabinet Medical Școlar Primăria Orașului Miercurea Nirajului

 

Proces Verbal în urma desfășurării concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de Asistent medical generalist, grad principal

Rezultatul selecției dosarelor

Anunț

 

 

Concurs pentru ocuparea postului de Administrator din cadrul Centrului de Îngrijire Medico-Social Niraj

Anunț

Rezultatul selecției dosarelor

Proces Verbal final în urma desfășurării concursului

 

Anunț concurs/carieră de recrutare

Anunț

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

 

Concurs pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate II - Compartimentul de Proiecte cu Finanțare Internațională

Anunț

Rezultatul selecției dosarelor

Proces Verbal în urma desfășurării concursului - proba scrisă

Proces Verbal final în urma desfășurării concursului

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare

Rezultatul selecției dosarelor

 

Anunț concurs de recrutare funcții publice din aparatul de specialitate al Primarului orașului Miercurea Nirajului

Anunț

Opis Documente înscriere concurs de recrutare - funcție publică

Formular de înscriere

Declarație pe propria răspundere

Adeverință - tip

 

Anunt concurs functie publica - 2018 noiembrie

ANUNT

Fisa postului urbanism

Fisa postului buget

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul concursului

 

Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului de urbanism,cadastru, agricol şi amenajarea teritoriului - 2018 Februarie

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE II - Compartimentul de Informatică - 1 post vacant contractual - 2017 noiembrie

 Click aici şi află mai multe detalii.

 

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior în cadrul Serviciului de urbanism, cadastru, agricol şi amenajarea teritoriului; - 2017 noiembrie

 Click aici şi află mai multe detalii.

 

Examen pentru ocuparea postului vacant de spălătoreasa la Centrul de Îngrijire Medico-Social Niraj - 2012

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro