prodd Stiri - Evenimente
ANUNŢ DE CONCURS
23.09.2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL  MUREŞ

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

MIERCUREA NIRAJULUI, PIAŢA BOCSKAI ISTVÁN, NR. 54,  JUD. MUREŞ, 547410

Tel: 0265-576004; Fax:0265-576080                 e-mail: mniraj@cjmures.ro

Nr. 7297/09.09.2015
ANUNŢ DE CONCURS    

Primăria Oraşului Miercurea Nirajului organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:


1 post contractual de Director la „Centrul de îngrijire medico – social Niraj”


    Pentru a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Director la „Centrul de îngrijire medico – social Niraj”, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

- să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă;

- să îndeplinească condiţia minimă de 3 ani vechime în muncă;

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Miercurea Nirajului, Piaţa Bocskai István Nr. 54, judeţul Mureş. Proba scrisă se va desfăşura în data de: 02.10.2015, ora 1000;Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 25.09.2015, orele 14.

Informaţii la nr. 0265576004, fax: 0265576080

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Miercurea Nirajului: www.miercureanirajului.ro
Evenimente / Ştiri
28.02.2022
Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro