prodd Nyaradszereda

 

COMISII DE SPECIALITATE

 

DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI

MIERCUREA NIRAJULUI

 

 

  1. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, activităţi economico – sociale - industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism:

                 Novák Vilmos

Keresztesi Ernő Barna

Barabás Loránt

Mátyás János

Csizmadia György

Debreczeni József

Kátai Attila

 

  1. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţia consumatorilor, ordine publică, activităţi sportive şi de agrement, relaţii cu cultele şi cu ONG- urile, de cooperare sau asociere cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau străinătate:

Siklodi János Csaba

Csizmadia György

Debreczeni József

Oltyán Csaba Attila

Novák Vilmos

Kislaki József - András

Moga Petru

 

 

  • Comisia pentru agricultură, servicii şi comerţ, protecţia mediului, gospodărirea apelor, salubritate, gospodărire comunală şi servicii locale, protecţia civilă, apărarea împotriva dezastrelor şi calamităţilor:

Fábián Ferenc

Matei Toader Cornel

Nagy Keresztesi Jenő

Kislaki József – András

Kislaki Sándor

 

 

  1. Comisia pentru muncă şi protecţie socială:

Nagy Keresztesi Jenő

Moga Petru

Kislaki Sándor

 

 

Elérhetőség
547410 Nyárádszereda, Bocskai István tr 54. szm, Maros megye;
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro