1. STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

 

3. HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

                   3.1. Actele administrative adoptate de consililul local Miercurea Nirajului:

                   3.2. Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

                   3.3. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

 

4. DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

                   4.1. Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ: Dispoziția nr. 1

                   4.2. Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

                   4.3. Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

 

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

 

6. ALTE DOCUMENTE

                   6.1. Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

                   6.2. Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, cu caracter normativ

                   6.3. Problemele de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

                   6.4. Informarea asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

                   6.5. Publicarea minutelor

                   6.6. Procesele-verbale ale ședințelor autorității deliberative

                   6.7. Declarațiile de căsătorie

                   6.8. Alte documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică

                   6.9. Alte documente a căror aducere la cunoștința publică se apreciează de către autoritățile publice locale ca fiind oportună și necesară.

 

                  

Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai István NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro