ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMARIA ORAȘULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP  -Stare civilă-

Nr. 15620 din  3 noiembrie 2014

Data afișării: 03.11.2014

Data căsătoriei: 12.11.2014

PUBLICAȚIE

 

 

 

 

Astăzi 3 noiembrie 2014 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui BERES VIRGIL în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în orașul Miercurea Nirajului, sat. Veța, nr. 63, județul Mureș  și a d-nei/  d-rei SOMODI ANNAMÁRIA  în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în orașul Miercurea Nirajului, sat. Veța, nr. 63,  județul Mureș.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

 

 

 

OFIȚER DE STARE CIVILĂ DELEGAT

 

Szûcs Emese