ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMARIA ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP -Stare civilă-

Nr. 15330 din 12 iulie 2012

Data afişării: 12.07.2012

Data căsătoriei: 21.07.2012

PUBLICAŢIE

Astăzi 12 iulie 2012 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui KOVÁCS KÁROLY în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în oraşul Miercurea Nirajului, str. Gării, nr.49, judeţul Mureş şi a d-nei/ d-rei KISS HAJNAL-BEATA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în com. Hodoşa, sat. Sîmbiaş, nr.81, judeţul Mureş.


În temeiul art. 285 din Noul Cod Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.


Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT


Szűcs Emese