ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMARIA ORAȘULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP  -Stare civilă-

Nr. 15572 din  10 octombrie 2012

Data afișării: 10.10.2012

Data căsătoriei: 19.10.2012

PUBLICAȚIE

 

 

 

 

Astăzi 10 octombrie 2012 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui TAMÁS ISTVÁN în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în orașul Miercurea Nirajului, sat. Tîmpa,  nr.28A/3, județul Mureș  și a d-nei/  d-rei KOLCSÁR ENIKŐ în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în comuna Păsăreni , sat. Păsăreni,  nr.142,   județul Mureș.

 

În temeiul art. 285 din Noul Cod Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

 

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

 

 

 

OFIȚER DE STARE CIVILĂ DELEGAT

 

Szûcs Emese