ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMARIA ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP -Stare civilă-

Nr. 15301 din 27 iunie 2012

Data afişării: 27.06.2012

Data căsătoriei: 06.07.2012

PUBLICAŢIE

Astăzi 27 iunie 2012 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SZABÓ BARNA în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în oraşul Miercurea Nirajului, sat. Şardu Nirajului, nr.76, judeţul Mureş şi a d-nei/ d-rei DEMETER ESZTER în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în com. Măgherani, sat. Şilea Nirajului, nr.301, judeţul Mureş.


În temeiul art. 285 din Noul Cod Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.


Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT


Szűcs Emese