ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMARIA ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP -Stare civilă-

Nr. 15226 din 10 mai 2012
PUBLICAŢIE

Astăzi 10 mai 2012 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui KOCSIS SÁNDOR în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în mun. TÎRGU MUREŞ Ale. Cornişa nr.33,et.1, ap.5, judeţul Mureş şi a d-nei/ d-rei FILEP KATALIN în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în oraşul Miercurea Nirajului, str. Morii, nr.25, judeţul Mureş.


În temeiul art. 285 din Noul Cod Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.


Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT


Szűcs Emese