ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMARIA ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP  -Stare civilă-

Nr. 15395 din 9 august 2012

Data afişării: 09.08.2012

Data căsătoriei: 18.08.2012

 

 

PUBLICAŢIE

 

 

 

 

Astăzi 9 august 2012 a fost īnregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANTAL ROBERT-VILMOS īn vārstă de 31 ani, cu domiciliul īn com. Acăţari, sat. Acăţari,  nr.200A, ap.5, judeţul Mureş  şi a d-nei/  d-rei ISTVĮNFI KATALIN-ERZSÉBET īn vārstă de 30 ani, cu domiciliul īn oraşul Miercurea Nirajului, str. Morii,  nr.33,   judeţul Mureş.

 

Īn temeiul art. 285 din Noul Cod Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt īndeplinite.

 

Opunerea la căsătorie se face īn scris, cu arătarea dovezilor pe care se īntemeiază, īn termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT

 

Szűcs Emese