ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMARIA ORAȘULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP  -Stare civilă-

Nr. 15143 din  19 martie 2014

Data afișării: 19.03.2014

Data căsătoriei: 28.03.2014

PUBLICAȚIE

 

 

 

 

Astăzi 19 martie 2014 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui ÁCS CSONGOR-KÁROLY în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în oraș Miercurea Nirajului, str. Sîntandrei, nr. 117, județul Mureș  și a d-nei/  d-rei SZÁSZ ORSOLYA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în com. Eremitu, sat. Dămieni, nr. 44,  județul Mureș.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

 

 

 

OFIȚER DE STARE CIVILĂ DELEGAT

 

Szûcs Emese