ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMARIA ORAȘULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP  -Stare civilă-

Nr. 15271 din  15 mai 2014

Data afișării: 15.05.2014

Data căsătoriei: 24.05.2014

PUBLICAȚIE

 

 

 

 

Astăzi 15 mai 2014 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui SZARKA ANDRÁS în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în orașul Miercurea Nirajului, sat. Șardu Nirajului, nr. 25, județul Mureș  și a d-nei/  d-rei GYÖRGY JUDIT-SZIDONIA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orașul Miercurea Nirajului, sat. Tîmpa, nr. 43,  județul Mureș.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

 

 

 

OFIȚER DE STARE CIVILĂ DELEGAT

 

Szûcs Emese