ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMARIA ORAȘULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP  -Stare civilă-

Nr. 15251 din  8 mai 2014

Data afișării: 08.05.2014

Data căsătoriei: 17.05.2014

PUBLICAȚIE

 

 

 

 

Astăzi 8 mai 2014 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui NYIRI LÁSZLÓ în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în mun. Tîrgu Mureș, str. Moldovei, nr. 17, ap.73, județul Mureș  și a d-nei/  d-rei MÁRTON GYOPÁR în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orașul Miercurea Nirajului, str. Gării, nr. 22,  județul Mureș.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

 

 

 

OFIȚER DE STARE CIVILĂ DELEGAT

 

Szûcs Emese