ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMARIA ORAȘULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP  -Stare civilă-

Nr. 15292 din 21 iunie 2012

Data afișării: 21.06.2012

Data căsătoriei: 30.06.2012

 

 

PUBLICAȚIE

 

 

 

 

Astăzi 21 iunie 2012 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui BALLA ATTILA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în com. HODOȘA  sat. Sîmbriaș nr.5,  județul Mureș  și a d-nei/  d-rei SZÁSZ KINGA-ERZSÉBET în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Miercurea Nirajului, str. Gării,  nr.55,   județul Mureș.

 

În temeiul art. 285 din Noul Cod Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

 

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

 

 

 

 

 

OFIȚER DE STARE CIVILĂ DELEGAT

 

Szûcs Emese