Investiții finalizate in perioada 2009-2010

Valoarea proiectului

 

 

Reabilitarea parcului central

444.111

Reabilitarea si modernizarea drumului comunal Beu-Poienita

331.661

Locuinte pentru tineret / Blocuri ANL

6.978.624

Modernizare drumuri forestiere in Miercurea-Nirajului,
judetul Mures

3.752.173

Uitilitati, extindere si reabilitare la  Scoala cu clasele I-VIII
Sardu Nirajului

2.253.512

Extindere cu cite 2 sali de clase la parter si etaj cu grup sanitar
la Sc Gen.Miercurea Nirajului

3.202.641

 

 

Investiții finalizate sau in curs de finalizare in anul 2011

Valoarea proiectului

Statie de epurare in orasul Miercurea Nirajului si satele
componente

2.503.608

Lucrari prioritare de extindere a retelelor de canalizare in orasul Miercurea Nirajului, judetul Mures

3.717.597

Amenajare spatii verzi in orasul Miercurea Nirajului

545.000

 

 

Investiții cu termene de finalizare viitoare

Valoarea proiectului

Reabilitarea retelei de drumuri de interes local DJ 135 si
 DJ 135 A

17.268.159

Alimentare cu apa a localitatii Miercurea Nirajului

9.481.000

Amenajare teren de sport

305.000

Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor la școlile primare din satul Moșuni, satul Lăureni și Școala primară Sîntandrei, str. Sîntandrei

7.834.360

Reconstruirea podurilor și podețelor de acces în satele aparținătoare orașului Miercurea Nirajului

3.500.000

Reabilitarea și modernizarea la Internat și cantină, Grădiniță, Grădiniță cu program prelungit și ateliere ale scolii generale Miecurea Nirajului

1.279.819

Reabilitare, modernizare și etajare la Grupul Școlar Bocskai Istvan Miercurea Nirajului

1.779.258

Reabilitare și extindere Grădiniță și Școala primară str. Sântana 200 mp

974.966

Modernizarea, reabilitarea Școlii Primare Tâmpa

981.087

Reabilitarea și modernizarea Scolii Primare Dumitrești 200 mp

581.281